MR

Elke school heeft formeel een eigen medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit leerkrachten en ouders. Doordat medezeggenschap goed geregeld is kunnen we als MR(en) een bijdrage leveren aan de uitvoering van het beleid en mede vorm geven aan het beleid van de scholen.

Dit doen we door

 • de (beleids-) voorstellen van het bestuur / directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht
 • actief met onze achterbannen te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs van de school beïnvloeden;
 • een bijdrage te leveren op lokaal niveau (mede ook door samenwerking met andere MR-en binnen het ‘Kindlandschap’ en in de Gemeenschappelijke MR (dat wil zeggen MR van stichting Optimus ook wel genoemd de GMR).

Centraal staat daarbij hoe we vanuit het ‘Kindlandschap’ kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

Als uitgangspunten hanteren we dat:
 • we als medezeggenschapsraad namens ouders en personeel de medezeggenschapsfunctie binnen de school willen invullen;
 • we vergaderen als medezeggenschapsraden gezamenlijk;
 • we niet alleen beleidsvoorstellen van het bestuur / directie willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen middels gevraagd en ongevraagd advies;
 • we nauw contact met de ouders, de leerkrachten en het ondersteunend personeel willen en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en leerkrachten;
 • we, als vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en het ondersteunend personeel, invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school door het bestuur en schoolleiding wordt gevoerd;
 • voor individuele zaken de ouders, de leerkrachten en het ondersteunend personeel rechtstreeks met het bestuur of de schoolleiding contact moeten opnemen. De MR zal dan als doorgeefluik fungeren;
 • de vergaderingen openbaar zijn, tenzij bepaalde onderwerpen door de voorzitter en secretaris als vertrouwelijk worden bestempeld;
 • de notulen (na vaststelling) ter inzage staan op deze website en zichtbaar opgehangen worden op het prikbord bij de ingang van de school. De notulen gezamenlijk worden opgesteld echter wanneer er nog onderwerpen besproken worden die een specifieke situatie betreffen op een van onze scholen, die een besluit of publiceerbaar advies betreffen, dan wordt hiervan een schoolspecifiek verslag gemaakt door de MR geleding van de school. 
Leden MR
 • Sint Lambertus: Koen van Dorst en Ferry Walters (oudergeleding); Nancy van Boekel + Anja van Hintum (personeelsgeleding)
 • De Linde: Jan Megens en Michelle Schevelier (oudergeleding); Valentijn Balsters en Job Neijenhuijzen (personeelsgeleding)
 • Klim Op: Jacqueline Snellen en Karin Adema (oudergeleding); Kitty Hendriks + Manon van Summeren (personeelsgeleding)
Emailadressen