De Eiber

logo-eiber

Kindlandschap De Eiber

is een samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang

Hiermee voorzien we in de behoefte van jonge gezinnen in de kernen Megen, Haren, Macharen.

De Eiber is een synoniem voor ooievaar, die geregeld in ons landschap op bezoek komt.

De ooievaar is welkom, maar zeker ook alle kinderen.

4-12 jarigen

Het onderwijs

Op de basisscholen Klim Op, Sint Lambertus en de Linde krijgen kinderen onderwijs dat past in deze tijd.

Het doet recht aan elk kind, is motiverend, uitdagend en sluit aan bij de interesses en talenten van leerlingen en leerkrachten.

De afstemming tussen de te behalen kerndoelen en de verbinding met de interesse en het talent van het kind,

maakt BOEIEND ONDERWIJS MET HOGE OPBRENGSTEN mogelijk.

Het resultaat van dit onderwijs is: kinderen en leerkrachten met Passie voor leren

Kinderopvang

07.30-08.30 uur

Heeft u hier behoefte aan dan kunt u contact opnemen met BSO de Schaepskooi…. www.deschaepskooi.nl

12.00-13.15 uur

Onder eindverantwoordelijkheid van de onderwijsdirectie kunnen kinderen tussen de middag overblijven op school.

Hiervoor betalen ouders een kleine vergoeding.

15.15-18.00 uur (Ma, di, do, vr) 12.30-18.00 uur (wo.)

BSO de Schaepskooi verzorgt buitenschoolseopvang op locatie Klim Op in Megen.

Ook kinderen van de andere scholen maken gebruik van deze voorziening…. www.deschaepskooi.nl

Tussen onderwijs en Schaepskooi vindt er een goede overdracht en afstemming plaats. Dit is met andere BSO aanbieders niet het geval!