De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma dat er naar streeft om de school een veilige plek te laten zijn door een verandering en bewustwording in de cultuur te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat de school een gemeenschap wordt waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat.

Met dit programma leren kinderen en leerkrachten hoe je beter met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het programma is gericht op een verandering van het school- en klassenklimaat waarin samenwerking en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf centraal staat. De Vreedzame School is een programma voor de gehele basisschool. Elk schooljaar wordt de kinderen een breed scala aan activiteiten aangeboden door middel van thema’s.

In de groepen wordt gewerkt aan de volgende thema’s:

 • onze klas
 • conflicten
 • communicatie
 • gevoelens
 • mediatie
 • anders en toch samen

 

De Doelen van de Vreedzame School

 

Schoolcultuur
 • grotere verantwoordelijkheid van kinderen
 • meer betrokkenheid bij elkaar
 • blijvend werken aan een veilige sfeer
Kinderen
 • sociale en emotionele vaardigheden vergroten
 • vaardigheid in conflicthantering aanleren en trainen (= o.a. mediatie)
Leerkrachten

 Bewust bouwen aan een groepsklimaat door:

 • onderzoeken eigen houding en vaardigheden
 • openheid, bereidheid tot gelijkwaardige interactie
 • instructie en klassenmanagement onderling op elkaar afstemmen
Ouders
 • betrekken bij de schoolcultuur

De veiligheidsthermometer

 • wordt jaarlijks in oktober afgenomen
 • brengt de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel in kaart
 • indien nodig volgen acties hierop ter bevordering van een grotere veiligheidsbeleving