GGD

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van GGD Hart van Brabant volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente.Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u een vragenlijst