Schoolplan

In dit schoolplan staan de plannen van 3 basisscholen beschreven (De Linde, Sint Lambertus en Klim Op). Samen vormen zij Kindlandschap de Eiber (zie 1.2). Gezamenlijk zijn de afgelopen jaren de visie en doelen ontwikkelt. Aan de hand van evaluaties zijn streefdoelen globaal uitgewerkt in een 4-jarenplan. Per jaar zal dit uitgewerkt worden in een concreet jaarplan. De evaluatie wordt opgenomen in het jaarverslag.

Op deze wijze verwachten we dat het schoolplan een actueel plan is, dat enerzijds uitgangspunt vormt voor onze plannen en ons handelen en anderzijds bij de beoordeling van hetgeen we daadwerkelijk gedaan hebben. In dit schoolplan proberen wij bondig en duidelijk te zijn en daar waar mogelijk te verwijzen naar beleidsstukken in plaats van deze op te nemen.

Elk hoofdstuk begint met het koersplan van Optimus, vervolgens beschrijven wij de huidige situatie op onze scholen (basiskwaliteit) en verwoorden wij onze ambitie. Dit schoolplan is geschreven door de directeur, onderschreven door de schoolteams en heeft de instemming van de medezeggenschapsraden van de scholen.

Wij laten graag zien waar wij aan werken en gaan graag met u in gesprek over ons onderwijs.