Welkom in kindlandschap De Eiber

“Wat zijn wij?”

We zijn drie kleine scholen uit de kernen Megen, Haren en Macharen, die samen met kinderopvangpartners een afgestemd educatief en opvoedkundig programma aanbieden voor 0-12 jarigen waarbij onze kernwaarden: ontwikkeling, resultaat, verantwoordelijkheid, verbondenheid, vertrouwen en kwaliteit pijlers zijn van waaruit wij werken.

 

Waarom bestaan wij?

We hebben de rotsvaste overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor het leren van onze leerlingen en richten al onze inspanningen op het elke dag weer verbeteren van hun werk. Wij willen de kinderen een stevige basis geven zodat zij uitdagingen in de samenleving aan kunnen gaan.

Voor wie zijn wij er

De scholen kennen een open toelatingsbeleid. Dat wil zeggen dat alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom zijn. Daarbij is het van belang dat bij aanname met ouders en school gekeken wordt wat de onderwijsbehoefte is van de aangemelde leerling. Binnen het Kindlandschap kunnen we niet in alle behoeften voorzien. Sommige kinderen hebben namelijk meer specifieke ondersteuning nodig. In overleg met samenwerkingsverband en scholen met een zorgprofiel dat hier beter op aansluit kan er besloten worden om over te gaan op inschrijving op een andere school. Ook gaandeweg de schoolloopbaan kan dit inzicht ontstaan.

Kernwaarden

Ontwikkeling:Leerlingen en medewerkers zijn continu in ontwikkeling.

Resultaat:Bovengemiddelde opbrengsten, ambitieus voor alle leerlingen.

Verantwoordelijkheid: Eigenaarschap is op alle niveaus terug te vinden.

Verbondenheid: Verbinding met andere scholen en collega’s.

Vertrouwen: Vanuit vertrouwen in de ander wordt de verbinding aangegaan, waarbij je zegt wat je doet en doet wat je zegt.

Kwaliteit: De leerkracht doet er toe

 

Wat willen wij zijn?

We willen als scholen een aansprekend Kindlandschap vormen waar wij als professionals met kinderen, ouders, kernpartners en gemeenschap ons inspannen voor boeiend en kwalitatief goed onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Om dit te realiseren zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor het leren in onze scholen:

  • Leerkrachten zijn de hoofdrolspelers (ondersteunt door directie, IB en netwerken)
  • Krachtig pedagogisch klimaat
  • Gedeelde missie, visie en doelen (LEAN)
  • Doorgaande en samenhangende educatieve leerlijnen
  • We hebben hoge verwachtingen en geloven in onze leerlingen
  • Wij willen samenwerken en in dialoog zijn (leerling-ouder-professional)
  • We hebben een onderzoekende houding gericht op continue verbetering
  • Wij vinden feedback essentieel om prestaties te verbeteren
  • Doelen stellen (werken met portfolio’s), zelfmonitoren, concentratie en doelbewust oefenen zijn zeer effectieve leerstrategieën.