Betrokkenheid

Kinderen hebben plezier in leren.

Ontwikkeling

Groei is de basis voor elk kind

Verbondenheid

We werken samen en helpen elkaar

Vreedzame School

Met zijn allen verantwoordelijk voor een fijne schoolcultuur

Welkom bij Kindlandschap De Eiber        

'Samen genieten, leren en groeien.'        

 

We zijn drie kleine scholen uit de kernen Megen, Haren en Macharen, die samen met kinderopvangpartners een afgestemd educatief en opvoedkundig programma aanbieden voor 0-12 jarigen. Onze kernwaarden zijn: 

Betrokkenheid Op Kindlandschap de Eiber hebben leerlingen plezier in leren. We zien gemotiveerde leerlingen die taakgericht werken.

Ontwikkeling Op Kindlandschap de Eiber is groei de basis voor elk leerling.

Verbondenheid Op Kindlandschap de Eiber werken we samen, zijn we bereid om elkaar te helpen en dragen we bij aan het welzijn van de samenleving.

We hebben de rotsvaste overtuiging dat wij verantwoordelijk zijn voor het leren van onze leerlingen en richten al onze inspanningen op het elke dag weer verbeteren van hun werk. Wij willen de kinderen een stevige basis geven, zodat zij uitdagingen in de samenleving aan kunnen gaan. 

Als Vreedzame School beschouwen we de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Onze scholen kennen een open toelatingsbeleid. Dat wil zeggen dat alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom zijn. Daarbij is het van belang dat bij aanname met ouders en school gekeken wordt wat de onderwijsbehoefte is van de aangemelde leerling. Binnen Kindlandschap de Eiber kunnen we niet in alle behoeften voorzien. Sommige kinderen hebben namelijk meer specifieke ondersteuning nodig. In overleg met samenwerkingsverband en scholen met een zorgprofiel dat hier beter op aansluit, kan er besloten worden om over te gaan op inschrijving op een andere school. Ook gaandeweg de schoolloopbaan kan dit inzicht ontstaan. 

 

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl