Werkgroepen

7 stappenprotocol werkgroepen!

 

De regie ligt bij school.

Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardig!

Ouders en leerkrachten hebben hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

Er is ruimte voor innovatieve ideeën.

We zoeken naar win-win oplossingen.

 

Stap 1: Werkgroep wordt bij elkaar geroepen door contactpersoon van de OR.

Stap 2: Het draaiboek wordt bekeken en verwachtingen worden naar elkaar uitgesproken.

Stap 3: Brainstormen/ voorstel formuleren

Stap 4: Plan van aanpak/ taakverdeling/ tijdspad/ vervolgafspraken plannen

Stap 5: Voorstel inbrengen in teambijeenkomst (zie rooster)

Stap 6: Voorstel (eventueel aangepast) uitvoeren

Stap 7: Evaluatie (schriftelijk inventariseren en terugkoppelen naar team en OR). Draaiboek (aanpassen en digitaal opslaan)