Team & Kinderen Lambertus

Team Sint Lambertus

Directeur: Conrad Sommerdijk

Intern begeleider: Mariska Leijten

Groep 1-2-3 : Nancy van Boekel
Groep 4-5-6 : Pamela Leest en Marleen Peters
Groep 7-8 : Anja van Hintum

Administratie: Corin van Hintum

Kinderen

De Vreedzame School

Binnen Kindlandschap De Eiber hebben de kinderen een stem.
We vinden het belangrijk dat kinderen meedenken over wat er beter kan op school.
Leren doen we samen en iedereen draagt zijn steentje hieraan bij.
Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen over hun eigen leerproces.
Voorbeelden van hoe dit zichtbaar is binnen de scholen: Leerlingenraad, Kindervragenlijst, Leerlingmediator, Kindportfolio, Onderzoekend leren.