TSO Sint Lambertus

Op maandag, dinsdag en donderdag biedt basisschool Sint Lambertus de mogelijkheid tot overblijven van uw kind(eren). Dit houdt in dat zij tijdens de middagpauze (van 12.00 uur – 13.15 uur) over kunnen blijven in een apart lokaal. Het overblijven zelf is van 12.00 uur – 13.00 uur. Daarna nemen de leerkrachten het weer over. De kinderen worden opgevangen door de overblijfmoeders. Eerst staat dit uur uiteraard in het teken van het eten van de (door de kinderen zelf meegebrachte) lunch. Het lokaal is voorzien van een magnetron, waterkoker en tosti-ijzer, waardoor de kinderen bijvoorbeeld soep, tosti’s, maar ook worstenbroodjes mee kunnen nemen.

Wanneer iedereen klaar is met eten, kunnen de kinderen heerlijk samen gaan spelen. Met mooi weer worden zij gestimuleerd om naar buiten te gaan. Bij minder mooi weer is er binnen van alles te doen; spelletjes, knutselen en eventueel een film kijken.

De regels

Aanmeldenvan uw kind kan via de mail: overblijvenlambertus@outlook.com.

Strippenkaart voor 10 keer overblijven kost € 20,– en is te koop op school bij Diana. U krijgt ruim op tijd bericht dat de strippenkaart bijna vol is middels een kaartje in de broodtrommel van uw kind.

Incidenteel overblijf (dus zonder strippenkaart) kost € 2,25. Dit geld s.v.p. gepast aan uw kind meegeven. Wanneer uw kind iedere week op een vaste dag/meerdere vaste dagen overblijft, horen wij dit graag. Zo kunnen wij de planning hier beter op af stemmen.

Wanneer uw kind voor de 1ekeer overblijft, wordt gevraagd een overblijfformulier in te vullen. Hierin staan de belangrijke gegevens, zoals telefoonnummer in geval van nood, maar ook de bijzonderheden voor uw kind.

Afmelden:

Mocht uw kind niet overblijven op zijn/haar vaste dag, wilt u dit dan ookdoorgeven! Via bovengenoemd mailadres of aan een van de overblijfmoeders. Dit om ongerustheid bij ons te voorkomen!