OR

De ouderraad

Op de basisschool zitten kinderen vanaf 4 jaar.

Hun ouders hebben voor de kinderen een school uitgekozen.

Wat is nu de positie van de ouders in de school?

Allereerst worden de ouders van schoolgaande kinderen automatisch lid van de ouderraad.

Daarvoor betalen zij, vrijwillig, een jaarlijkse bijdrage.

De ouderraad heeft een bestuur
Het bestuur van de ouderraad organiseert de ouderhulp binnen de school. Zij werkt volgens een reglement dat notarieel is vastgelegd. In dit reglement staat bijvoorbeeld beschreven op welke wijze er nieuwe bestuursleden kunnen toetreden en dat er jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de bestede middelen.

Werkgroepen                                                                                                                                                                                                                                                                   De ouderraad organiseert diverse feestelijke activiteiten binnen de scholen. Hiervoor worden jaarlijks werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen werken volgens het 7 stappenprotocol.