OR-KlimOp

Ouderraad Klim Op

De ouderraad van basisschool Klim Op vindt het erg belangrijk om een steentje bij te dragen bij het helpen en organiseren van allerlei activiteiten die het gehele jaar plaatsvinden op school.
In principe kan elke ouder/verzorger helpen bij activiteiten (graag zelfs), maar als je in de ouderraad zit, ben je op een meer structurele manier betrokken bij de activiteiten. Je coördineert de werkgroepjes die per activiteit gevormd worden en zorgt ervoor dat iedereen weet wat er moet gebeuren.

Wie is de ouderraad?

Als je ouder/verzorger bent, en je kind gaat naar basisschool Klim Op, dan kun je lid worden van de ouderraad.
De ouderraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders/verzorgers.
Onze Ouderraad bestaat momenteel uit 9 vertegenwoordigers:

  • Suzanne Bergers (docent)
  • Miranda van Breda (Voorzitter)
  • Jessie Brouwer
  • Marloes van de Camp
  • Germie de Graaff
  • Leonie Muis
  • Noortje van Schijndel
  • vacature (Secretaris)
  • Menno Wilkens (penningmeester)

Je bent in principe voor een periode van drie jaar lid, hierna kun je herkozen worden voor
nog een verlenging van drie jaar. Vaak blijft (spreek uit ervaring) de desbetreffende
ouder/verzorger lid tot in groep 8, wanneer je kind de school verlaat naar voortgezet
onderwijs, treed je af als ouderraad lid.

Wat doet de Ouderraad?

In samenwerking met de desbetreffende docenten organiseren wij een aantal activiteiten
voor de kinderen. In het begin van het schooljaar wordt er een participatielijst aangeboden
per e-mail, zodat je als ouder/verzorger aan kunt geven om mee te helpen met deze
verschillende activiteiten die worden gehouden. Denk hierbij aan de volgende thema’s:
Sinterklaas-Kerst-Carnaval-Koningsdag-Klim Op dag/ Schoolreisje.
Daarbij kun je ons altijd benaderen met vragen over deze activiteiten.
Ook complimenten of kritiekpunten zijn uiteraard welkom.
Je kunt dit rechtstreeks bij de ouderraadsleden doen, maar ook per e-mail door een bericht te sturen naar ouderraadklimopmegen@gmail.com
Heb je interesse voor de Ouderraad laat het ons weten!

Ouderbijdrage

We vragen een vrijwillige bijdrage van 20 euro per kind per jaar. Dit hebben we nodig om de
activiteiten te kunnen bekostigen. Denk hierbij aan aanschaf of huur van materialen en het
verzorgen van een hapje en drankje bij de verschillende activiteiten.
Waarom deelnemen bij de Ouderraad
De betrokkenheid met school wordt intenser. Je bent meer op de hoogte van de ins en outs
op school. Je kunt zelf op een creatieve wijze je input geven m.b.t. de verschillende
activiteiten waar je aan deelneemt. Ook het lijntje naar de verschillende docenten wordt
hierdoor korter. En het is erg fijn om met andere ouders ideeën en informatie te delen.

Vergaderen en activiteiten

We streven ernaar om 1x in de 2 maanden een vergadering te plannen. Daarnaast hou je je
bezig met de organisatie van een of meerdere activiteiten per jaar. Bij deze activiteiten
vinden meerdere vergaderingen plaats met de werkgroep, bestaande uit een docent en
ouders/verzorgers die meehelpen aan deze activiteit(en).

Toekomstbeeld Ouderraad

Doordat we één team zijn met één directeur bundelen wij onze krachten samen. Dit gebeurt
meerdere keren per jaar, door met de andere ouders van deze scholen (die ook bij de
ouderraad betrokken zijn) bij elkaar te komen. Hier worden ideeën gecreëerd en informatie
gedeeld. Samen kunnen wij onze krachten bundelen, wat weer ten goede van onze kinderen
komt. Vorig schooljaar is voor het eerst de sportdag (koningsspelen) door de gezamenlijke
ouderraden van de drie scholen uit Haren, Megen en Macharen georganiseerd.
Omdat dat een succes was, gaan we dat dit jaar ook weer doen.