Ouder-links

Ouder-links Kindlandschap De Eiber

Alfabetisch gerangschikt!

Algemeen

Knipsel basisonderwijs startpagina

Basisonderwijs.pagina.nl
Startpagina voor het basisonderwijs

 

 

 

Knipsel centrum jeugd en gezin
CJG geeft antwoord
,
hulp en advies op al uw vragen over opvoeding van kinderen

Knipsel rijksoverheidGids basisonderwijs
Informatie over het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat.Typ bij trefwoord: gids basisonderwijs

 

Kinderzitjes                                                      Knipsel rijksoverheidRegels voor veilig vervoer van kinderen in de auto

 

 

Knipsel wmsInformatie over Wet Medezeggenschap op Scholen
Informatie van projectgroep WMS over de Wet medezeggenschap op scholen

 

Knipsel internetwijzer baoInternetwijzer
Praktische gids voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

 

Knipsel internetwoordenboek

Internetwoordenboek   ‘De taal van het net’ : internetbegrippen,internetwoorden

 

 

Knipsel medezeggenschapsradenMedezeggenschapsraden
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) geeft onafhankelijk advies aan MR, GMR, OPR en schoolbestuur en verzorgt cursussen op meer dan 50 plaatsen in het land en op uw eigen locatie.

 

Knipsel ouders online
Ouders online
Welkom op de grootste ouders-community van Nederland. Voor (toekomstige) ouders van baby’s t/m pubers.

 

Knipsel steffie

Steffie
Welkom op mijn website. Ik ben Steffie en ik leg je op een makkelijke manier uit hoe dingen werken.
Bijvoorbeeld computeren, geld , gezondheid en reizen met OV-chipkaart

 

 Stichting Leergeld Maas & Leijgraaf

Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf

 

 

 

 

 

Gezondheidszorg

 


Knipsel GGDHVBGGD Hart van Brabant
Gezond Brabant is dè regionale wegwijzer op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in Brabant.

 

Sociaal-emotioneel

Knipsel balansdigitaalBalans Digitaal
Achtergrondinformatie over AD(H)D , Asperger, Dyslexie, dyscalculie ,…Vergoedingsregelingen

 

 

Knipsel pestwebPestweb
Als je te maken hebt met pesten, vind je het misschien lastig om erover te praten. Bij Pestweb kun je je verhaal kwijt. Voor jezelf of iemand anders. Wij helpen je met tips en advies om het pesten te stoppen. Kijk op deze website of chat, mail of bel met ons

 

Taal-Lezen

Lees me voorKnipsel lees me voor
Geanimeerde verhalen voorlezen aan je kinderen

 

Knipsel makkelijklezenplein

Makkelijk lezen Plein
Praktische informatie over materialen voor kinderen met leesproblemen.Ieder onderdeel (ouders,leerkrachten,kinderen) bekijkt het leesprobleem vanuit een ander perspectief.

 

 

Knipsel steunpunt dyslexieSteunpunt dyslexie
Betekenis,oorzaken,gevolgen,diagnose en behandeling van dyslexie.Het laatste onderdeel is speciaal voor ouders en geeft informatie over het thuis ondersteunen en begeleide