GGD

GGD Jeugdgezondheidszorg Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van GGD Hart van Brabant volgen tijdens vaste contactmomenten
de groei en ontwikkeling van uw kind.
U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment,
dat plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente.
Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u een vragenlijst.
Wilt u meer weten? Klik op de link

Wat doet de GGD 2017-2018