Hoe groen verbindt

Het heeft enkele jaren geduurd, maar zoals u wellicht gezien heeft is de buiteninrichting van de Haar helemaal klaar.

In het ontwerp is er een verbinding tot stand gekomen met het voorplein van basisschool Sint Lambertus.

Er is een doorkijk ontstaan vanaf het kerkplein, vanuit de wens dat de centrale ontmoeting in het dorp gesitueerd is rond de Haar. De ingang van de school is daarom ook verplaatst naar deze zijde. Ouders halen en brengen de kinderen dan ook, nu het klaar is, vanaf deze kant. Bij school ontmoeten ook de ouders elkaar. Je leert elkaar kennen bij het “schoolhek” en zo draagt dit bij aan gemeenschapsvorming.

Ook het voorplein van de school is opgeleukt met mooie speelelementen. Voorheen was het voorplein enkel en alleen bedoeld voor de kinderen op school. In overleg met de gemeente heeft het plein een semi-openbaar karakter gekregen en mag er ook gespeeld worden buiten de schooltijden om. Hiermee heeft het dorp er een mooie speelplek bij gekregen die met name voor jonge kinderen heel geschikt is.

De gemeente verwacht wel van het dorp dat klein onderhoud in zelfbeheer plaatsvindt en dat wij er als gemeenschap zorg voor dragen dat er verantwoord met de speelmaterialen wordt omgegaan.  Om dit zelfbeheer te organiseren wordt er een werkgroep geformeerd en zullen tijdens kluszaterdagen het gras worden gemaaid en kleine herstelwerkzaamheden worden verricht. Wellicht zijn er binnen het dorp bewoners die hier graag mee willen helpen. U hoeft hier echt geen (klein)kinderen voor op school te hebben. U kunt dan contact opnemen met de schooldirecteur Wim Spijkerboer (w.spijkerboer@optimusonderwijs.nl). Hij brengt u dan weer in contact met de coördinator van de werkgroep.