Bibliotheek op school

bibliotheek op school

Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.
Doel is kinderen te stimuleren om thuis en op school meer te lezen.
Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid.